Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Regulamin

? Zacznij kopiowanie tutaj!

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (INSPIRUJĄCY DOM Anna Więckowska, ul. Czarnowiejska 7A, 33-100 Tarnów).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN

§1 Definicje

1.     Administrator Danych Osobowych:

INSPIRUJĄCY DOM Anna Więckowska
ul. Czarnowiejska 7A
33-100 Tarnów
NIP: 873-291-95-11, REGON: 122925137

      

2.     Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

3.     Adres reklamacyjny:

INSPIRUJĄCY DOM Anna Więckowska

Ul. Czarnowiejska 7A

33-100 Tarnów

4.     Cennik dostaw ? znajdujące się pod adresem inspirujacydom.pl/informacyjne/ZAKUPY-W-SKLEPIE/Koszty-i-terminy-dostaw zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

5.     Dane kontaktowe:

INSPIRUJĄCY DOM Anna Więckowska

Ul. Czarnowiejska 7A

33-100 Tarnów
e-mail: sklep@inspirujacydom.pl
telefon: 507 402 823

6.     Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

7.     Dane wrażliwe ? są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym

8.     Dostawa ? rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem inspirujacydom.pl/informacyjne/ZAKUPY-W-SKLEPIE/Koszty-i-terminy-dostaw

9.     Dowód zakupu ? faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

10.  Karta produktu ? pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

11.  Klient ? pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12.  Kodeks cywilny ? ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

13.  Kodeks dobrych praktyk ? zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

14.  Konsument ? pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca

Pozostale informacje

Płatności

Akceptujemy płatności internetowe i karty kredytowe obsługiwane przez Przelewy24.pl.
KArty